Polazna | Konkursi | Konkursi II - mart 2012

Konkursi II - mart 2012

Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Naslov:

Dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za privredu

Rok za predaju dokumentacije:

5. april 2012.

Tema:

Razvoj preduzetništva, Regionalni i ruralni razvoj

Iznos granta:

Ukupan iznos je 6.200.000,00 dinara

Krug aplikanata:

regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine

Rezime:

U cilju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kroz poslovno povezivanje ovog dela privrede, kako sa domaćim, tako i sa stranim partnerima, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće organizaciju regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koje se održavaju tokom drugog, trećeg i četvrtog kvartala 2012. Godine. znos dodeljenih sredstava može biti do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije.


Linkovi:


  Pokrajinski sekretarijat za privredu


 

Naslov:

Uređenje аtаrskih putevа

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za predaju dokumentacije:

13. april 2012.

Tema:

Regionalni i ruralni razvoj

Iznos granta:

Ukupan iznos je 300.000.000,00 dinаrа

Krug aplikanata:

mesne zаjednice i opštine sа teritorije AP Vojvodine

Rezime:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: uređenje atarskih puteva. Atarskih puteva: pri čemu prioritet imaju prijave za postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala i izrade otresišta.


Linkovi:


Pokrаjinski sekretаrijаt zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo


Naslov: Nezaposlenim licama romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Institucija koja raspisuje konkurs: Nacionalna služba za zapošljavanje

Rok za predaju dokumentacije: 10. april 2012.

Tema: Zaposlenost

Iznos granta: Jednokrаtnom iznosu od 160.000,00 dinаrа

Krug aplikanata: Nezаposleno liceRezime: Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima romske nacionalnosti koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.
Linkovi: Nacionalna služba za zapošljavanje


Naslov:

Za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

Institucija koja raspisuje konkurs:

Nacionalna služba za zapošljavanje

Rok za predaju dokumentacije:

10. april 2012.

Tema:

Zaposlenost

Krug aplikanata:

poslodаvcimа u privаtnom sektoru

Rezime:

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima u privatnom sektoru, radi zapošljavanja nezaposlenih lica romske nacionalnosti, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu, poslodavcima koji zapošljavaju do 19 nezaposlenih lica romske nacionalnosti.


Linkovi:


Nacionalna služba za zapošljavanje

Tagged as:

konkursi

Oceni članak

0

Newsletter