Polazna | Konkursi | KONKURS Za izbor 10 najspremnijih sela za turističku promociju Podunavlja, nizvodno od Beograda

KONKURS Za izbor 10 najspremnijih sela za turističku promociju Podunavlja, nizvodno od Beograda

Veličina slova: Decrease font Enlarge font

 

Dunavski turistički klaster Istar 21, udruženje za unapredjenje saradnje i razvoj turizma u Podunavlju uz podršku Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj,  raspisuje

KONKURS 

Za izbor 10 najspremnijih sela za turističku promociju Podunavlja, nizvodno od Beograda 

Cilj projekta je da se putem konkursa izaberu sela koja na najbolji način mogu predstaviti autentičnost Podunavlja kroz bogatsvo kultura, običaja, gastronomije, folklora i muzike naroda koji ovde žive. 

Na konkursu mogu učestvovati sela u Podunavlju, nizvodno od Beograda, bez Vojvodine.  

Ovaj konkurs je raspisan u cilju nastavka projekta Bogatstvo različitosti koji realizuje klaster Istar 21 (u okviru kojeg je do sada izabrano 14 sela najspremnijih sela u Vojvodini).  

PRIJAVLJIVANJE: 

Na konkurs se, u ime sela mogu prijaviti: opština, turistička organizacija, mesna zajednica, udruženje gradjana ili drugo registrovano pravno lice.  

U okviru projekta moraju se definisati partneri u projektu i njihove uloge. Preporučujemo da se oko projekta okupe svi nosioci razvoja u selu uključujući i vladin i nevladin sektor.  

Ukoliko iz jednog sela stignu dve prijave, umanjuje se šansa za izbor.  


Za prijavu na konkurs potrebno je popuniti:  Upitnik u Word dokumentu i Listu kontakata u Excel dokumentu (obrasci će se nalaziti na ovoj strani od utorka, 06. marta u 11 časova). Obavezno je popunjavanje oba dokumenta. 

  

GLASANJE:  

Prvi kriterijum za odabir je kompletnost i validnost prispelih dokumenata. Ne potpune i prijave koje ne stignu do naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.  

Nakon zatvaranja konkursa i pregleda pristigle dokumentacije, izabraće se najviše dva sela iz svake opštine koja će posetiti stručna komisija.  

Glasanje i ocenivanje će se obavljati na više različitih nivoa i kroz više različitih aktivnosti.  

Najvažnija će biti ocena koju će doneti stručni tim sa grupom novinara i turista (uglavnom stranaca koji žive u Beogradu i Novom Sadu) koji će doći na „test turu“. „Test tura“ će biti najavljena i organizovana u saradnji sa podnosiocima prijave za konkurs. Stručni tim će proveriti validnost informacija na licu mesta, sagledati spremnost sela da dočeka organizovanu turističku grupu i prikupiti dodatne informacije koje će biti u funkciji što objektivnijeg ocenjivanja učesnika konkursa. Stručna komisija će biti sastavljena od turisičkih radnika, turističkih novinara, predstavnika klastera, profesora i studenata turizma, istoričara, etnologa, koreografa.  

Novinari i turisti će putem anketnih listića na kraju ture dati svoju ocenu, komentare i sugestije.  

Posebno mesto u glasanju imaće članovi klastera, jer će na kraju glasanja i Klaster imati svoj predlog za izbor 10 najspremnijih. 

U odlučivanju o 10 najspremnijih sela za turističku promociju učestvovaće i predstavnici Ministarstava ekonomije i regionalnog razvoja, poljoprivrede, rada i zapošljavanja, nacionalne korporacije za razvoj turizma, stručna lica iz drugih institucija (muzeja, zavoda, fondova, neprofitnog sektora) koji će činiti stručnu komisiju i takodje dati svoje ocene (očekujemo da upravo ta sela i podrže u budućim aktivnostima na ovom projektu).  

Svi rezultati glasanja će biti objavljeni na sajtu klastera, a konačni rezultati i na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.   

Deset najboljih sela koja budu izabrana biće predstavljena u brošuri klastera i predstavljena kroz druge aktivnosti klastera (web sajt, promo film, nastupi na sajmovima, ...). 

Od tada, pa tokom cele sledeće godine, u ovim selima i sa ljudima iz ovih sela će se realizovati niz projekata koji treba da doprinesu razvoju turističkog proizvoda i pripremi ovih sela za turističku promociju. Tokom projekta definisaće se potrebe i projektne ideje za finansiranje od strane države i potencijalnih domaćih i stranih donatora i privatnih investitora.  

Ova sela će biti promovisana kroz nastup klastera i turističkih agencija na sajmovima u zemlji i inostranstvu kako bi se ista predstavila turoperatorima iz zemlje i inostrastva kao i direktno turistima.  

NAČIN PRIJAVLJIVANJA 

Prijave i dodatna dokumentacija se podnose najkasnije do 06.aprila 2012.g. do 16 časova na e-mail adresu office@istar21.rs ili u zatvorenoj koverti u elektronskoj formi na CD-u sa naznakom „Za učešće na Javnom konkursu za sela“ na adresu:

Udruženje za unapređenje saradnje i razvoj turizma u Podunavlju „Istar 21“

Pašićeva 7

21000 Novi Sad

 Dokumentacija koja se prilaže:

1.       Popunjen prijavni formular

2.     Predlog programa za stručnu komisiju (u trajanju od 3.5 sata)

3.     Popunjena Lista kontakata

3.       Fotografije

Kontakt za dodatne informacije je e-mail: office@istar21.rs ili telefon 021/4724-088

 

Po raspisanom konkursu, sa sajta Klastera možete preuzeti obrasce u elektronskoj formi:

Upitnik za konkurs

Listu kontakata 

Plan Klastera je da se tokom leta organizuju promotivne ture ka ovim selima za novinare, predstavnike turističkih agencija, turističke vodiče, turiste, strance.

 

 

 

Tagged as:

konkursi

Oceni članak

0

Newsletter