Polazna | Konkursi | Konkursi - mart 2012

Konkursi - mart 2012

Veličina slova: Decrease font Enlarge font

 

Naslov: Dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća

 Institucija koja raspisuje konkurs: Pokrajinski sekretarijat za privredu

Rok za predaju dokumentacije: 9. mart 2012.

Tema: Razvoj preduzetništva

Iznos granta: Ukupan iznos je 14.800.000,00

Krug aplikanata: registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

Rezime: U cilju unapredjenja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansireće programe razvoja preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini
Linkovi:
Pokrajinski sekretarijat za privredu

 

Naslov: Dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapredjenje zaštite potrošača

Institucija koja raspisuje konkurs: Pokrajinski sekretarijat za privredu

Rok za predaju dokumentacije: 14. mart 2012.

Tema: Razvoj preduzetništva

Iznos granta: Ukupan iznos je 1.000.000,00

Krug aplikanata: Registrovana udruženja i savezi udruženja za zaštitu potrošača sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine Rezime: U cilju unapredjenja zaštite potrošača,Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe unapredjenja zaštite potrošača u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.
Linkovi:
Pokrajinski sekretarijat za privredu

 

 

Naslov:

IPA HU-SRB/1203

Institucija koja raspisuje konkurs:

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Rok za predaju dokumentacije:

30. maj 2012.

Tema:

Istraživanje, Socijalni poslovi, Zaštita životne sredine

Iznos granta:

Ukupan iznos je 15 101 376 evra

Krug aplikanata:

Neprofitne organizacije, udruženja lokalnih samouprava, fondacije, udruženja, neprofitna društva sa ograničenom odgovornošću, obrazovne institucije, komore.

Rezime:

Drugi javni Poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Na teritoriji obuhvaćenoj Programom finansiraće se projekti usmereni na jačanje ekonomske i socijalne kohezije, zaštite životne sredine, zajedničkih aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavljanje prekograničnih tematskih puteva kulturnog nasleđa, kao i na uspostavljanje poslovnih veza.


Linkovi:


Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

 

 

 

 

 

Naslov:

Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Rok za predaju dokumentacije:

15. mart 2012.

Tema:

Regionalni i ruralni razvoj

Iznos granta:

Ukupan iznos je 2.800.000,00

Krug aplikanata:

Registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine

Rezime:

Za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije.


Linkovi:


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

 

 

 

Naslov:

Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Rok za predaju dokumentacije:

15. mart 2012.

Tema:

Zaštita životne sredine

Iznos granta:

Ukupan iznos je 1.600.000,00 dinara.

Krug aplikanata:

registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Rezime:

za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine kojima će se promovisati zaštita i unapređenje stanja životne sredine i realizovati konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.


Linkovi:


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

 

 

 

Naslov: Konkurs za opštine

Institucija koja raspisuje konkurs: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Rok za predaju dokumentacije: 30. mart 2012.

Tema: Regionalni i ruralni razvoj, Zaštita životne sredine

Iznos granta: Ukupan iznos je 25.100.000,00

Krug aplikanata: Lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Rezime: Za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, za su/finansiranje izrade:
1. planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika,
2. projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3. projektno-tehničke dokumentacije za objekte javne namene sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima se planira unapređenje primene obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upotreba ekoloških građevinskih materijala i primena novih tehnologija u građenju

Linkovi:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

 

 

Naslov:

Konkurs za upravljače zaštićenih područja

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Rok za predaju dokumentacije:

1. novembar 2012.

Tema:

Zaštita životne sredine

Iznos granta:

Ukupan iznos je 8.000.000,00

Krug aplikanata:

Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

Rezime:

za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2012. godine.
1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa
2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)
3. Edukativni programi i promocija zaštićenih područja


Linkovi:


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

 

 

Naslov: Jаvni poziv zа dodelu bespovrаtnih sredstаvа zа mаlа i srednjа preduzećа

 Institucija koja raspisuje konkurs: Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Rok za predaju dokumentacije: 29. mart 2012.

Tema: Razvoj preduzetništvaIznos granta: Ukupno: 30.000.000,00 dinаrа.

Krug aplikanata: prаvnа licа registrovаnа u Agenciji zа privredne registre i definisаnа kаo brzorаstućа preduzećа – gаzele.

Rezime: Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP; povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.
Linkovi:
Nacionalni agencija za regionаlni rаzvoj

 

Naslov: Jаvni poziv zа dodelu bespovrаtnih sredstаvа zа mаlа i srednjа preduzećа, preduzetnike i zаdruge

Institucija koja raspisuje konkurs: Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Rok za predaju dokumentacije: 29. mart 2012.

Tema: Razvoj preduzetništva

Krug aplikanata: prаvnа licа kаtegorisаnа kаo mаlа i srednjа preduzećа, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i zаdruge.

Rezime: Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u inovativnost radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
razvoj novog proizvoda ili usluge
značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge
izrada novih kolekcija u modnoj industriji
izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda
izrada nove ambalaže proizvoda
marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge
poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje
otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokument&1072;ciju

Linkovi:
Nacionalni agencija za regionаlni rаzvoj

 

Naslov: Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu projekata

Institucija koja raspisuje konkurs: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Rok za predaju dokumentacije: 15. novembar 2012.

Tema: Infrastruktura, Razvoj preduzetništva, Regionalni i ruralni razvoj, Zaštita životne sredine

Krug aplikanata: lokаlne sаmouprаve

Rezime: Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promociju regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.
Linkovi:
Ministаrstvo ekonomije i regionаlnog rаzvojа

 

 

 

Tagged as:

konkursi

Oceni članak

0

Newsletter