Polazna | Konkursi | Bogatstvo Različitosti - konkurs za izbor 10 najboljih sela

Bogatstvo Različitosti - konkurs za izbor 10 najboljih sela

Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Dunavski turistički klaster Istar 21, udruženje za unapredjenje saradnje i razvoj turizma u Podunavlju uz podršku Sekretarijata za privredu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisuje

 KONKURS

Za izbor 10 najboljih sela koja čine BOGATSTVO RAZLIČITOSTI Vojvodine/Podunavlja

 

Cilj ovog projekta je da se kreira turistička multi kulti tura u Podunavlju koja bi mogla biti jedinstven turistički proizvod na turističkom tržištu sveta i po čemu bi ovaj deo Srbije mogao biti prepoznatljiv. 

Ideja projekta je da putem konkursa izaberemo sela koja na najbolji način mogu predstaviti autentičnost Vojvodine/Podunavlja kroz bogatsvo kultura, običaja, gastronomije, folklora i muzike naroda koji ovde žive ali i karakteristično graditeljsko nasledje ovog regiona.

Izabraćemo 10 najspremnijih sela za turističku promociju. Za sva sela koja se kandiduju će se napraviti pregled ideja, projekata, edukacije koje je potrebno realizovati kako bi se ova sela što bolje pripremila za turističku promociju. Ovaj pregled će biti dostavljen Vladi Vojvodine u cilju planiranja aktivnosti za 2012.g. Ostala sela koja ne udju u izbor od 10 najboljih će svakako biti uključena u odredjene aktivnosti a pre svega edukacije kako bi mogli dostići ona sela koja su već mnogo uradila na svojoj turističkoj ponudi i promociji (edukacije će se odnositi kako na neposredne pružaoce usluga tako i na edukaciju za pisanje projekata za EU fondove).

PRIJAVLJIVANJE:

Na konkurs, u ime sela se mogu prijaviti: opština, turistička organizacija, mesna zajednica, udruženje gradjana ili drugo registrovano pravno lice.

U okviru projekta moraju se definisati partneri u projektu i njihove uloge. Preporučujemo da oko projekta okupite sve nosioci razvoja u selu uključujući i vladin i nevladin sektor. Što je više relevantnih partnera, to će biti veća šansa za uspeh!


Za prijavu na konkurs je potrebno da popunite Prijavni fomrular u Word dokumentu i Listu kontakata u Excel dokumentu (obrasci će se nalaziti na ovoj strani od četvrtka 19. maja u 10 č.). Obavezno popunite oba dokumenta.

GLASANJE:

Glasanje i ocenivanje će se obavljati na više različitih nivoa i kroz više različitih aktivnosti. 

Prvi kriterijum za odabir je kompletnost i validnost prispelih dokumenata. Ne potpune i prijave koje ne stignu do naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

Najvažnija će biti ocena koju će doneti stručni žiri sa grupom novinara i turista (uglavnom stranaca koji žive u Beogradu i Novom Sadu) koji će doći na „test turu“. „Test tura“ će biti najavljena i organizovana u saradnji sa podnosiocima prijave za konkurs. Stručni žiri će proveriti validnost informacija na licu mesta, sagledati spremnost sela da dočeka organizovanu turističku grupu i prikupiti dodatne informacije koje će biti u funkciji što objektivnijeg ocenjivanja učesnika konkursa. Stručni žiri će biti sastavljen od turisičkih radnika, turističkih novinara, profesora i studenata turizma, istoričara, etnologa, koreografa.

Novinari i turisti će putem anketnih listića na kraju ture dati svoju ocenu i njihove komentare i sugestije.

Posebno mesto u glasanju imaće članovi klastera, jer će na kraju glasanja i Klaster imati svoj predlog za izbor 10 najboljih. 

U odlučivanju o 10 najboljih sela učestvovaće i odredjeni sekretarijati  u okviru Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine koji će takodje dati svoje ocene (očekujemo da upravo ta sela i podrže u budućim aktivnostima na ovom projektu). 

Svoju ocenu daće i predstavnici VIP (Vojvodina Investmen Promotion – Fond za podršku investicija Vojvodine), Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine kao i pokrajinski Fond za razvoj neprofitnog sektora. 

Izmedju ostalog, organizovaće se i glasanje preko sajta klastera (odgovori iz grupe pitanja br 10 u Prijavnom formularu zajedno sa poslatim fotografijama će biti objavljeni na sajtu). 

Podstaći ćemo medijske kuće da organizuju svoje emisije ili rubrike u kojima će njihova publika moći da glasa i da nam dostave svoje rezultate. 

Posebno pravo glasanja imaće i odredjene javne ličnosti. 

Na osnovu svih prikupljenih rezultata, odredićemo konačne pobednike tj. 10 najboljih i najspremnijih sela. 

Svi rezultati glasanja će biti objavljeni na sajtu klastera a konačni rezultati i na sajtu Sekretarijata za privredu Vojvodine početkom septembra. 

10 najboljih sela koja budu izabrana biće predstavljena na sajmu turizma u Novom Sadu. 

Od tada pa dalje tokom cele sledeće godine, u ovim selima i sa ljudima iz ovih sela će se realizovati niz projekata koji treba da doprinesu razvoju turističkog proizvoda i pripremi ovih sela za turističku promociju. Takodje će se raditi i na lobiranju da se što više projekata, koji će se definisati tokom prikupljanja podataka, nadju svoje donatore ili udju u budžet Pokrajine i Republike za 2012.g. 

Sa druge strane, već počev od sajma turizma u Londonu u novembru, počeće intenzivna promocija na sajmovima turizma i u inostranstvu kako bi se animirali turoperatori da ovu turu (ture sa ovom tematikom) ponude svojim klijentima u brošurama za 2013. /jer će im programi za 2012 već biti spremni/ 

Realizacijom ovog projekta imaćemo kreiran jedinstven turistički proizvod koji će biti spreman za plasman. Tada će Vlada Vojvodine a u saradnji sa turističkim organizacijama pokrajine i republike, moći da krene u ozbiljnu promotivnu kampanju na domaćem i stranom tržištu kako bi se kreirala tražnja i privukao što veći broj turista (mada interesovanje možemo očekivati i u ovim prvim fazama jer ćemo sve aktivnosti promovisati u medijima i sa medijima). 

Klaster će takodje raditi na tome da tema promocije Srbije na domaćem i ino tržištu za 2012 ili 2013. bude upravo bogatstvo različitosti u okviru čega bi naš program trebao da ima posebno mesto. 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave i dodatna dokumentacija se podnose najkasnije do 20. juna 2011.g. do 16 č. na e-mail adresu office@istar21.rs ili u zatvorenoj koverti u elektronskoj formi na CD-u sa naznakom „Za učešće na Javnom konkursu za sela“ na adresu:

Udruženje za unapređenje saradnje i razvoj turizma u Podunavlju Istar 21

Pašićeva 7

21000 Novi Sad

 

Dokumentacija koja se prilaže:

1.       Popunjen prijavni formular

2.       Popunjena Lista kontakata

3.       Fotografije

Tagged as:

Bogatstvo Razlicitosti

Oceni članak

0

Newsletter