Polazna | Vesti | Sastanak sa Pokrajinskim sekretarijatima

Sastanak sa Pokrajinskim sekretarijatima

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Novi Sad, 24.06.2011.

Povodom nastavka realizacije projekta Bogatstvo različitosti koje realizuju Dunavski turistički klaster Istar21 u saradnji sa Vladom Vojvodine, u petak je održan sastanak sa pokrajinskim sekretarijatima koji je bio veoma uspešan. Predstavnici 8 sekretarijata su upoznati sa projektom Bogatstvo različitosti. Predočeni su im ciljevi projekta, plan akitvnosti i dogovorena je dalja saradnja. Predstavnici sekretarijata su veoma pozitivno reagovali na projekat i saopštili da će se rado uključiti i podržati realizaciju projekta. Potom je dogovoreno da se što pre sastavi plan obilaska i dostavi im se. Dogovoreno je da se obilaze po dva sela u jednom danu i da se neka sela obidju u okviru dva ili tri dana kako bi se što jednostavnije odradio proces izbora sela.

U petak je održan sastanak sa Pokrajisnkim sekretarijatima koji je bio veoma uspešan. Izveštaj sa sastanka možete pogledati ovde.

Već u ponedeljak ujutro smo imali sastanak sa predstavnicom sekretarijata za obrazovanje, gdjom Vesnom Reljin koja je predložila da kreiramo itinerere kako bismo neka sela obilazili u cugu od 2-3 dana koristeći smeštaj u srednjoškolskim domovima kojima raspolaže ovaj sekretarijat. Zaključak je da obzirom na broj sela (45) u Vojvodini koje moramo obići, da bismo na vreme stigli sve odraditi moramo obilaziti dva sela dnevno – to će značiti 23 dana na terenu. Danas ćemo završiti plan i dostaviti sekretarijatima kako bi još jednom potvrdili njihovo učešće i dali eventualno primedbe na predloženi plan. Do petka bi trebalo da plan objavimo i dostavimo vam ga.

Da bi naši dolasci bili efikasni moramo utvrditi nekoliko pravila:

Za svako selo imaćemo 3.5 sata za obilazak. Svako selo treba da pripremi plan obilaska u tom perodu. Važno je da se pridržavamo satnice jer bi duže zadržavanje značilo naše kašnjenje na sledeću lokaciju (i previše naporno za članove tima). (raćunajte da često i turističke grupe imaju vrlo ograničeno vreme za obilazak, pa se onda to vreme mora ispoštovati).

Podsećamo Vas da bi naš prijem delimično trebao da izgleda kao program namenjen turistima (dakle predstavićete i pokazati ono što je spremno za turiste). Zbog uštede u vremenu predlažemo da ono što bi bili potencijali i planovi za budućnost, da se pripremi kratka power point prezetacija koju biste nam u najviše 15 minuta predstavili. Predlažemo da prezentaciju i odštampate u 10 primeraka sa po 3 slajda na jednom papiru. Maksimalno 10 minuta za predstavljanje budućeg plana programa namenjenog turistima sa jasno vizijom kako bi trebalo da izgleda boravak turista u selu. (može biti više predloga u zavisnosti od različitih ciljnih grupa: djaci, grupe stranaca, porodice i parovi ...)

Komisija koja će doći će ocenjivati sve elemente iz upitnika. Izmedju ostalog ocenjivaće se i složnost sela i broj uključenih aktera, uredjenost sela i čistoća, pripremljenost lokacija, originalnost programa koja se ogleda u autentičnosti tradicije i običaja,...

Gastronomija: način usluživanja, raznovrsnost kuhinje, izgled stola, izgled hrane, ukusnost, lokacija, urednost toaleta,

Kulturno umetnički, zabavni program i program animacije – u trajanju max 30 minuta.

Ono što je nama ostalo da utvrdimo sa Vojvodjanskom vladom je: broj ljudi koji će činiti stručni tim i ukupan broj ljudi koji če posetiti sela (podsećamo da smo mi želeli da nam ekipu čine i novinari, studenti, turisti stranci, ...dakle 20-30 ljudi koji bi došli), dok je predlog Sekretarijata za privredu da se dodje kombijem Izvršnog veća Vojvodine kako bismo troškove sveli na minimum.

Naš predlog je da krenemo od mesta koja već imaju odredjenog iskustva sa turistima i da detaljne izveštaje (možda i video snimke) i fotografije predstavimo i na sajtu kako bi mogli biti vodilja selima koja nemaju dovoljno iskustva (što ne znači da sela sa manje iskustva neće biti inovativnija i maštovitija).


Tagged as:

Nema tagova za ovaj članak

Oceni članak

0

Newsletter