Istar21 KontaktDunavski turistički klaster Istar 21 

Istar21

Udruženje za unapređenje saradnje i razvoj turizma u Podunavlju
Pašićeva 7,
21000 Novi Sad
Tel: 021/4724-088

PIB 105471449

MAT. BROJ 08886415

Zastupnik: Dragan Marčeta dragan@magelan.rs

Sekretar: Biljana Marčeta biljana.marceta@istar21.rs


office@istar21.rs

istar21danube@gmail.com

www.istar21.rsPrijavi se