FORUM STRUČNE PRAKSE I OBRAZOVANjA U TURIZMU SRBIJE

Poštovani,

Na sajmu turizma – koji se održava od 3. do 6. oktobra 2013. na Novosadskom sajmu – u subotu, 5. oktobra će biti organizovan  FORUM STRUČNE PRAKSE I OBRAZOVANjA U TURIZMU SRBIJE, u organizaciji Dunavskog turističkog klastera „Istar 21“ i Novosadskog sajma. Događaj će početi u 11 časova i održaće se u Sali 4 Kongresnog centra.  Ovaj dogadjaj predstavlja po prvi put okupljanje predstavnika obrazovnih institucija u turizmu (sa akcentom ove godine na srednje škole), poslodavce u turizmu, javna preduzeća koja se bave promocijom i razvojem turizma, kao i drugih organizacija iz oblasti turizma, a kao deo aktivnosti projekta Obrazovanje i potrebe turističke industrije Srbije.

Želja Novosadskog sajma je da turističkoj privredi ponudi svoj prostor za redovna godišnja okupljanja na kojem bi se sagledavale potrebe za novim znanjima i obrazovnim profilima za potrebe turističke industrije i mogućnosti zapošljavanja mladih u turizmu. Među učesnicima očekujemo kako poslodavce, zaposlene u turizmu, tako i buduće turističke radnike.

Stručni skup treba da definiše osnove za dalji rad na stvaranju mogućnosti da se uskladi obrazovanje sa potrebama tržišta rada u turizmu Srbije, čime bi se ne samo povećalo zapošnjavanje već i podigao nivo kvaliteta usluga, promocije i razvoja novih turističkih proizvoda. Klaster će predstaviti istraživanja koja sprovodi o potrebama za novim znanjima kod poslodavaca i zaposlenih u turizmu kao i stavovima đaka i studenata o sadašnjoj praksi i znanjima koja stiču tokom školovanja. Očekujemo i odgovore na koji način se mogu uskladiti obrazovovanje sa potrebama tržišta rada i koje mere se mogu/trebaju preduzeti kako bi se omogućilo značajnije zapošljavanje mladih stručnih kadrova u ovoj branši.

Jedan od ciljeva održavanja skupa je i da se obrazovne ustanove i mladi u njima motivišu da već tokom školovanja rade na projektima koji sa jedne strane mogu unaprediti turizam u Srbiji a sa druge strane omogućiti dobru praksu budućim turističkim radnicima. Stoga će kao poster prezentacije biti predstavljeni najinteresantniji projekti koje su u turizmu realizovale pojedine obrazovne ustanove.

Više o projektu možete pogledati ovde.  

Pored republičkih i pokrajinskih institucija, Zavoda za zapošljavanje, klastera i obrazovnih institucija, svoju priliku za predstavljanje imace i predstavnici Mladih za turizam.

Tokom foruma planira se potpisivanje protokola o saradnji srednjih turističkih škola.

U drugom delu foruma predviđene su diskusije u okviru grupnih razgovora za okruglim stolovima po delatnostima.

Molimo Vas da pogledate u nastavku PROGRAM, sa predloženim temama i predavačima.

Srdačan pozdrav,
Biljana Marčeta
Menadžer projekta Dunavskog turističkog klastera

i

Dragan Lukač,
direktor Novosadskog sajma

Novi Sad, 21. avgust 2013.

 


 

KONGRESNI CENTAR MASTER, subota 5. oktobar, 11 – 13,30 časova, Velika sala

FORUM STRUČNE PRAKSE I OBRAZOVANjA U TURIZMU SRBIJE
PROGRAM


Moderator: Biljana Marčeta

Uvodno izlaganje:

- Tomislav Jovanović, Ministar prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja republike Srbije (20 min)

- Miroslav Vasin, Pokrajinski sekretar za privredu (10 min)

Planovi za podršku razvoja turizma u cilju zapođljavanja mladih stručnjaka u turizmu.

- Danijela Vićentijević, Ministarstvo finansija, sektor za turizam. Planovi za podršku razvoju turizma u cilju zapošljavanja mladih stručnjaka u turizmu.

 

1. Nacionalna služba za zapošljavanje, predstavnik (7 min)

Statistički podaci o broju nezaposlenih, aktivnosti koje oni preduzimaju ili mogu preduzeti u cilju smanjenja nezaposlenih, programi zapošljavanja.

2. Klaster Istar 21 – Biljana Marčeta Predstavljanje rezultata istraživanja (10 min)

3. Prirodno matematički fakultet Novi Sad – Vanja Dragićević, PMF (5 min)

4. Analiza nastavnih programa za turizam u regionu - dr Nemanja Davidović, PMF (5 min)

5. YUTA,  Uloga YUTA edukativnog centra u prevazilaženju problema stručne prakse i obrazovanja u agencijskom poslovanju – Aleksandar Seničić (5 min)

6. Mladi za turizam, Iskustva mladih u turizmu, inicijative za brže zapošljavanje mladih kadrova – Vladimir Krstić (5 min)

7. Udruženje vojvođanskih učitelja, iskustva sa đačkih ekskurzija – Vera Stojšić Gašparovski (5 min)

8. Kratke prezentacije projekata u turizmu koje su realizovale obrazovne ustanove (po 3 min) i poster prezentacije.

 

Kafe pauza.

U drugom delu Foruma predviđene su diskusije u okviru grupnih razgovora za okruglim stolovima na temu novih znanja i problemima u praksi. Stolovi će biti razvrstani po vrsti poslodavaca: Turističke agencije, Hotelijeri i ugostitelji, Turističke organizacije i druge institucije koje se bave razvojem turizma (klasteri, NVO, Javna preduzeća i sl.), Organizatori manifestacija.

Predviđeno vreme završetka konferencije: 13,30 časova. 

 

Prijavi se